Η Εταιρεία

H InNews ιδρύθηκε το 2000 εξαγοράζοντας την τεχνολογία και το πελατολόγιο των δύο πρώτων χρονικά εταιριών ηλεκτρονικής αποδελτίωσης στην Ελλάδα,  NCnet  (1996) και  Rsnet (1997). Αξιοποιώντας την γνώση και εμπειρία των προπατόρων της στο χώρο της κλασικής αποδελτίωσης, η InNews είναι σήμερα η πρώτη σε απόλυτα μεγέθη εταιρία αποδελτίωσης στην Ελλάδα. Η ευθύνη, οι ουσιαστικές και διεξοδικές υπηρεσίες και η ενθουσιώδης αποδοχή τους από το κοινό είναι ήδη τρίτης γενιάς και η InNews παρέχει τις πλέον καινοτόμες, αξιόπιστες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στα Βριλήσσια, ένα από τα πλέον σύγχρονα Data Center στην Ελλάδα και εξαιρετικά έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, αναπτύσσει τις υποδομές της, προσφέρει ένα περιβάλλον εργασίας που ευνοεί την ποιότητα και εκπαιδεύει τους ανθρώπους της, έτσι ώστε οι πελάτες της να απολαμβάνουν άρτιες υπηρεσίες και άριστο προϊόν.