Αγγελία εργασίας: Web Developer

  • Γνώση τεχνολογιών AJAX, XML, jQuery, Bootstrap
  • Εμπειρία σε πρωτόκολλα / τεχνολογίες REST, JSON, JSON API, SOAP
  • Εξοικείωση με πλατφόρμες ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών όπως Laravel
  • Εξοικείωση με πλατφόρμες διαχείρισης περιεχομένου όπως WordPress και Drupal
  • Γνώση Version Control Systems (Git, Subversion)

Feel free to share:

en_USEN

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By continuing your browsing, we assume that you have no problem with that. EU explains it better here.