Αγγελία εργασίας: Web Developer

Η INNEWS, αναζητεί εργαζόμενους για την κάλυψη θέσεων πλήρους απασχόλησης Προγραμματιστή / Web Developer, στα Βριλήσσια όπου εδρεύει.

Πιο συγκεκριμένα, για τη/τις θέση/εις ισχύουν τα παρακάτω:
Απαιτούμενα Προσόντα & Προϋποθέσεις

Άρτιες γνώσεις:

 • Προγραμματισμού σε PHP / HTML / CSS / MySQL / JavaScript
 • Ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών
 • Άρτιες γνώσεις ανάλυσης και σχεδιασμού βάσεων δεδομένων
 • Ικανότητες καλής προφορικής και γραπτής επικοινωνίας, σε Αγγλικά και Ελληνικά
 • Εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο

Επιθυμητά Προσόντα, που θα λειτουργήσουν προσθετικά:

 • Γνώση τεχνολογιών AJAX, XML, jQuery, Bootstrap
 • Εμπειρία σε πρωτόκολλα / τεχνολογίες REST, JSON, JSON API, SOAP
 • Εξοικείωση με πλατφόρμες ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών όπως Laravel
 • Εξοικείωση με πλατφόρμες διαχείρισης περιεχομένου όπως WordPress και Drupal
 • Γνώση Version Control Systems (Git, Subversion)
 • Επικοινωνία:
  Τηλ: 211 300 8400 (09:00-16:00)
  email: hrd@innews.gr

Feel free to share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
elEL
Scroll to Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By continuing your browsing, we assume that you have no problem with that. EU explains it better here.