Αγγελία εργασίας: Web Developer

  • Γνώση τεχνολογιών AJAX, XML, jQuery, Bootstrap
  • Εμπειρία σε πρωτόκολλα / τεχνολογίες REST, JSON, JSON API, SOAP
  • Εξοικείωση με πλατφόρμες ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών όπως Laravel
  • Εξοικείωση με πλατφόρμες διαχείρισης περιεχομένου όπως WordPress και Drupal
  • Γνώση Version Control Systems (Git, Subversion)

Feel free to share:

elEL

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By continuing your browsing, we assume that you have no problem with that. EU explains it better here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο