Εμπορικό Τμήμα:
sales@innews.gr

Λογιστήριο:
logistirio@innews.gr

Τεχνικό Τμήμα:
support@innews.gr

Δημοσιογραφικό Τμήμα:
operations@innews.gr