Εμπορικό Τμήμα:
sales@innews.gr

Λογιστήριο:
logistirio@innews.gr

Τεχνικό Τμήμα:
support@innews.gr

Δημοσιογραφικό Τμήμα:
operations@innews.gr

Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ (04:00 – 09:00)
ΤΗΛ: 211.300.8.494
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (16:00 – 21:00)
ΤΗΛ: 211.300.8.494
TV-RADIO (06:00-22:00)
ΤΗΛ: 211.300.8.471

ΚΥΡΙΑΚΗ
info@innews.gr