Ποιοι είμαστε

Ηλίας Ρούπτσος

Γενικός Διευθυντής

Ίρις Ρούσση

Υπεύθυνη Τμήματος Ανάλυσης

Τίτσα Παπανίκα

Υπεύθυνη Πωλήσεων & Εξυπηρέτησης Πελατών

Ιωάννα Βαρδάλου

Πωλήσεις & Εξυπηρέτηση Πελατών

Νίκη Αγαπητού

Πωλήσεις & Εξυπηρέτηση Πελατών

Μαρία Ντούγκα

Υπεύθυνη Τμήματος Αποδελτίωσης Εντύπων

Μάρθα Γούτσου

Υπεύθυνη Τμήματος Τηλεόρασης & Ραδιοφώνου

Δημήτρης Σχίζας

Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιεχομένου

Μαριλού Τζεμπελίκου

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις

Ιωάννα Μπούνα

Υπεύθυνη Λογιστηρίου

Στέφανος Μηταδόπουλος

Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης

Δήμητρα Μαχαίρα

Γραμματεία
elEL

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By continuing your browsing, we assume that you have no problem with that. EU explains it better here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο