Ήρθαν οι λίστες στην Analytics

Μία καινούργια λειτουργία είναι διαθέσιμη στην Analytics, με στόχο την ευκολότερη και γρηγορότερη αναζήτηση δημοσιευμάτων. Οι ‘Λίστες’ διευκολύνουν τον χρήστη να παρακολουθεί δημοσιεύματα από συγκεκριμένες πηγές, από οποιαδήποτε υπηρεσία κι αν προέρχονται: έντυπα, sites/blogs ή social media.

Πώς δημιουργούμε λίστες;

Για να δημιουργήσετε μια λίστα, κάνετε κλικ στο Settings > Lists.

Ανοίγει μία κενή σελίδα, με το κουμπί ‘New List‘ (πάνω δεξιά). Πατώντας το, ανοίγει η σελίδα δημιουργίας νέας λίστας, από όπου μπορείτε να ονομάσετε και να δημιουργήσετε τη λίστα σας.

Υπάρχουν τρεις τρόποι προσθήκης πηγών σε λίστα:

  1. Από τη σελίδα δημιουργίας νέας λίστας, στο πεδίο αναζήτησης ‘Search‘ πληκτρολογείτε το όνομα των πηγών, που επιθυμείτε. Στη συνέχεια, από την λίστα των αποτελεσμάτων, επιλέγετε ποιες θέλετε να παρακολουθείτε και κάνετε αποθήκευση. Οι πηγές, που επιλέγετε, εμφανίζονται στο πεδίο ‘Existing Sources’.
  1. Μπορείτε να προσθέσετε πηγές σε λίστα, από τα ‘Results’. Τσεκάρετε το δημοσίευμα της πηγής, την οποία θέλετε να εντάξετε σε λίστα, και ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία: Actions > Add to List.
  1. Τέλος, μπορείτε να προσθέσετε μία πηγή σε λίστα από το tab ‘Referrers’. Κάνοντας κλικ πάνω στο στρογγυλό κουμπί, με το μέσο (facebook, web κτλ), δίπλα από την πηγή που σας ενδιαφέρει, ανοίγει ένα παράθυρο από όπου μπορείτε να επιλέξετε σε ποια λίστα θέλετε να καταχωρίσετε την συγκεκριμένη πηγή.

Πώς επεξεργαζόμαστε τις λίστες;

Για να επεξεργαστείτε τις λίστες σας, ακολουθείτε την εξής διαδικασία: Settings > Lists. Για να διαγράψετε μία λίστα, κάνετε κλικ στο Delete, ενώ για να αφαιρέσετε κάποια πηγή, κάνετε κλικ πάνω στο Χ στο κουτάκι της πηγής, που θέλετε να αφαιρεθεί από την λίστα σας. Για να αποθηκευτούν οι αλλαγές σας, μην παραλείψετε να πατήσετε ‘Save’.

Σε τι χρησιμεύουν οι λίστες;

Αφού δημιουργήσετε τις λίστες σας, μπορείτε να φιλτράρετε τα αποτελέσματα από το ‘Edit Filters’. Επιλέγοντας Lists > Include θα βλέπετε δημοσιεύσεις μόνο από τις πηγές της λίστας, την οποία έχετε επιλέξει.

Ομοίως, για να εξαιρείτε τα αποτελέσματα συγκεκριμένων λιστών επιλέγετε Lists > Exclude και αφού επιλέξετε τις λίστες, που επιθυμείτε, κάνετε κλικ στο ‘Save’.

Feel free to share:

elEL

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By continuing your browsing, we assume that you have no problem with that. EU explains it better here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο