Αγγελία εργασίας: System Administrator

Η INNEWS, η μεγαλύτερη εταιρεία αποδελτίωσης στην Ελλάδα στον τομέα της ηλεκτρονικής παρακολούθησης και ανάλυσης δημοσιότητας, ζητεί System Administrator.

Προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (από σχολή Πληροφορικής ή αντίστοιχο εξωτερικού)
  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών
  • Ανεση σε επισκευές Hardware σε υπολογιστές, servers & σε δικτυακό εξοπλισμό

Απαραίτητες γνώσεις:

  • Υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων Linux (Debian / Ubuntu).
  • Βασικές γνώσεις scripting Bash
  • Vlans, Subnetting, firewalls (pfsense) και VPN (openvpn)
  • Γνώσεις σε περιβάλλοντα Virtual (VMware Esxi, KVM), Cloud
  • Άνεση σε συστήματα monitoring (Nagios)
  • Διαχείριση Mail Servers (Postfix)
  • Επιθυμητά προσόντα: VOIP (asterisk)

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ανάλογα με τα προσόντα και την εμπειρία, σε ένα εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας.

Επικοινωνία:
Τηλ: 211 300 8400 (09:00-16:00)
email: hrd@innews.gr

Feel free to share:

elEL

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By continuing your browsing, we assume that you have no problem with that. EU explains it better here.